Welkom bij het JvO.

  

  • Op vrijdag 20 maart jl. werd in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden de finaleronde van de Grote Ken-Je-Klassieken-Quiz gehouden tussen 25 teams van middelbare scholen uit Nederland en Vlaanderen. Het bleef tot op het laatste moment spannend. Het zesdeklasteam van het JvO eindigde op de 10de plaats, het vierde/vijfdeklasteam op een gedeelde 4de  plaats, op slechts enkele punten afstand van de winnaar, het St Ignatiusgymnasium uit Amsterdam.

  • JvO IN TOP 10 OVER 2015: weekblad Elsevier heeft ook dit jaar op basis van cijfers van de onderwijsinspectie een ranglijst van middelbare scholen gemaakt. Er wordt gekeken naar het rendement van de onder- en bovenbouw, het verschil in cijfers voor SE (schoolexamen) en CSE (centraal examen) Ún het gemiddelde eindexamencijfer.
    We zijn er trots op dat het JvO bij de '10 winnaars van 2015' staat! Het JvO heeft als enige school in Amersfoort de maximale score behaald! Acht van de tien winnaars zijn overigens categorale gymnasia. Voor meer informatie, zie http://bestescholen.elsevier.nl

  • Ook in 2015 is het JvO weer een 'Excellente school'!